S.S.S

İçme Suyu Dezanfektanı Olarak CHEMYA® Kloridoksit Kullanımı

CHEMYA® Klordioksit uzun vadeli mücadelede patojen mikroplara, mantarlara, alglara ve virüslere karşı çok etkili, ayrıca kaynakları koruyan bir dezenfektandır. Dünyanın birçok ülkesinde patente sahip olan sadece çok tehlikeli olan lejyonella bakterisine karşı çok kesin başarı sağlamakla kalmayıp, ayrıca kullanımında birçok
avantajları da getirmektedir

Klordioksit İnsanı Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği gereğince, içme suyu dezenfekatnı olarak ruhsatlandırılmıştır. Bireysel kullanımı uygun değildir. Dezenfeksiyon işlemi uzman personel tarafından yönetilmelidir

Klordioksit korozif değildir, diğer dezenfektanlarla karşılaştırıldığında suda daha hızla çözünür.

Serbet radikal oluşturabildiği için gerekli reaksiyon süresi de çok daha düşüktür.

Klordioksit, amonyak, nitrojen, aminler veya diğer okside organik maddeler ile reaksiyona girmez.

Klordioksit dezenfeksiyonu ile kötü koku ve tat sorunlarına neden olan fenoller de yok edilir.

Suyun geçtiği borular ve membranlarda Biyofilm tabakasını oluşturan mikrobiyolojik kalıntıyı yok ettiği gibi, oluşumunu engeller.

Klordioksit kullanım alanı ve kullanım şekline göre değişik dozlarda kullanılır. Doğru ve maksimum fayda sağlanabilmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Klordioksit, sağlık kuruluşlarında, yoğun bakım merkezlerinde, tarımda, hayvancılıkta, sanayi kurulışlarında, havuzlarda, otellerde vs. kullanılabilir.