Sağlık Sektöründe CHEMYA® Kloridoksit Kullanımı

Klordioksit, sağlık sektörü için kolay kullanımlı, ekolojik, hızlı ve geniş etki spektrumlu yeni nesil bir dezenfektandır. Hastaneler, poliklinikler, özel muayenehaneler ve sağlık ocakları sürekli olarak mikroorganizmalara ve hastalık yapıcı faktörlere maruz kalırlar. Bu nedenle, sağlık hizmeti veren bu yerler steril koşullarda çalışmak zorundadırlar.

Klordioksit, sağlık sektöründe mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya yok etmek için doğru dezenfektanlar kullanılarak sterilizasyon işlemlerinin yapılmasını sağlar. Teşhis ve tedavi amaçlı tekrar kullanılan araçlarda kross-infeksiyonu önlemek için dezenfeksiyon işlemleri yapılması şarttır.

Tıbbi araçların sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda yetersizlik, ekstra tedavi harcamalarına, hastalarda morbidite hatta mortaliteye neden olabilir. Ayrıca, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerindeki hatalar hastane giderlerini arttırabilir. Bu nedenle, doğru dezenfektan kullanımı ve sterilizasyon işlemlerinin doğru yapılması son derece önemlidir.

Sağlık Sektöründe Klordioksit Kullanımının Sağladığı Avantajlar

Klordioksit, sağlık sektöründe kullanılan yeni nesil bir dezenfektandır ve birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Klor dioksit, tıbbi ve laboratuvar ekipmanları, yüzeyler, odalar ve araç gereçleri sterilize etmek için kullanılır. Klor dioksit oksitleyici veya dezenfektan olarak kullanılabilir. Çok güçlü bir oksitleyicidir ve mantar, bakteri ve virüsler gibi patojen mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürür. Ayrıca biyofilm oluşumunu önler ve yok eder.

EPA’ya göre, klor dioksit “kamu su arıtma tesislerinde, içme suyunun güvenli hale getirilmesi için” kullanılmaktadır. Klor dioksit içme suyuna eklenince, Cryptosporidium parvum ve Giardia lamblia gibi insanları hasta edebilecek bakteri, virüs ve bazı parazitlerin yok edilmesine yardımcı olarak, içme suyunun güvenli hale getirilmesine katkıda bulunur.

Klor ve klor dioksit, ikisi de oksitleyici ajanlardır (elektron alıcıları). Ancak klor, iki elektron alabilme kapasitesine sahipken, klor dioksit beş elektronu emebilir. Bu, mol başına, ClO2’nin klor’dan 2.6 kat daha etkili olduğu anlamına gelir.

Klor dioksit çevre dostudur ve aslında diğer dezenfeksiyon yöntemlerinden oluşan bakteri ve yan ürünlerden çevreyi ve insan sağlığını koruyan bir kirlilik koruma teknolojisidir.