İçme Suyu Dezenfektanı Olarak CHEMYA Klordioksit Kullanımı

Klordioksit, patojen mikroorganizmalara, mantarlara, alg’lara ve virüslere karşı uzun vadeli mücadelede son derece etkili bir dezenfektandır ve aynı zamanda kaynakları korur. Dünya çapında birçok ülkede patenti bulunan bu madde, sadece tehlikeli lejyonella bakterisine karşı kesin bir başarı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda birçok avantaj da sunar.

Klordioksit, geniş bir pH aralığında etkilidir ve kullanıma hazır çözeltisi, çevreye duyarlılığı sayesinde su arıtmanın hemen hemen tüm alanlarında güvenli bir kullanım sağlar. Ayrıca, diğer klor içeren dezenfektan uygulamalarının aksine, içme suyunda trihalometan (THM) gibi halojenli maddeler ve klorlu fenoller, AOX bileşikleri ve kloraminler gibi zararlı bileşikler oluşturmaz.

Lejyoner hastalığının riski özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf insanlar için, belli alanlarla sık sık temas ettiklerinde çok yüksektir. Bu nedenle, içme suyu kalitesinden sorumlu olan operatörler (örneğin hastaneler veya diğer kuruluşlar) insan tüketimi için hazırlanan su temini sistemlerini çalıştırmalı ve suyun kalitesini sıkı bir şekilde denetlemelidir.

Boru hatlarının ıslak yüzeyleri özellikle risk taşır, çünkü bu tür yerler istenmeyen bakteri toplulukları (biyofilm) için ideal bir üreme alanı oluşturabilir.

Lejyonella aerosollerinin solunması sonucu akciğerlere yerleşen tehlikeli mikroorganizmaların oluştuğu banyo gibi bölgeler, uzun vadede ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Duş alırken oluşan ince su buharı, Lejyonella’nın solunmasına neden olabilir ve bu da tehlikeli enfeksiyonlara neden olabilir.

CHEMYA® Klordioksitin Avantajları
Dezenfeksiyon Ve Hijyende Gerçek Çözüm

Patentli CHEMYA Klordioksit, su arıtımında kullanılan güvenli bir dezenfektandır. Kimyasal reaktantların karışmasıyla spontane olarak oluşan klordioksit, manuel işlem gerektirmez ve üretim aşamasında herhangi bir tehlike oluşturmaz. Almanya Federal İş Güvenliği Enstitüsü, CHEMYA Klordioksit üretim metodunu iş güvenliği açısından sakıncasız olarak değerlendirmektedir.

Kullanıma hazır çözelti olarak sunulan bidon ürünü, birçok alanda kullanılabilecek çok yönlü bir dezenfektandır. Biyofilmleri kalıcı olarak yok etmenin yanı sıra, CHEMYA Klordioksit sürekli çalışan boru sistemlerinde aralıksız dezenfeksiyonu sağlar ve mikrop, bakteri, virüs, mantar ve alg oluşumunu etkili bir şekilde engeller.

Geleneksel dezenfeksiyon yöntemleri, biyofilmler ve bakteriler için üreme alanı oluşturabilir. Termik dezenfeksiyon işlemleri, özellikle boruların uç kısımlarında istenilen sıcaklığa ulaşmak zor olduğundan, sadece belirli alanlarda etkili olabilir. Bu işlem, ayrıca yüksek maliyetli ve çevre dostu olmayabilir. Ancak CHEMYA Klordioksit kullanarak yapılan dezenfeksiyon işlemleri, çevre dostu, etkili ve maliyet açısından daha avantajlıdır.

Klor dioksit, tıbbi ve laboratuvar ekipmanları, yüzeyler, odalar ve araç gereçleri sterilize etmek için kullanılır. Klor dioksit oksitleyici veya dezenfektan olarak kullanılabilir. Çok güçlü bir oksitleyicidir ve mantar, bakteri ve virüsler gibi patojen mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürür. Ayrıca biyofilm oluşumunu önler ve yok eder.

EPA’ya göre, klor dioksit “kamu su arıtma tesislerinde, içme suyunun güvenli hale getirilmesi için” kullanılmaktadır. Klor dioksit içme suyuna eklenince, Cryptosporidium parvum ve Giardia lamblia gibi insanları hasta edebilecek bakteri, virüs ve bazı parazitlerin yok edilmesine yardımcı olarak, içme suyunun güvenli hale getirilmesine katkıda bulunur.

Klor ve klor dioksit, ikisi de oksitleyici ajanlardır (elektron alıcıları). Ancak klor, iki elektron alabilme kapasitesine sahipken, klor dioksit beş elektronu emebilir. Bu, mol başına, ClO2’nin klor’dan 2.6 kat daha etkili olduğu anlamına gelir.

Klor dioksit çevre dostudur ve aslında diğer dezenfeksiyon yöntemlerinden oluşan bakteri ve yan ürünlerden çevreyi ve insan sağlığını koruyan bir kirlilik koruma teknolojisidir.