Hayvan Yetiştiriciliğinde CHEMYA® Kloridoksit Kullanımı

Klordioksitin hayvan yetiştiriciliğindeki önemi, özellikle su kaynaklı parazitlerden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarını önlemede ve mikrobiyel popülasyonu azaltmak için kullanılan etkili bir dezenfektandır. Düşük konsantrasyonlarda bile etkilidir, tatsız ve kokusuzdur ve kalıntı ve klor tadı yaratabilecek klorofenollere dönüşmez. Ayrıca düşük ve yüksek pH değerlerinde bakteri, fungus, alg ve biofilm oluşumuna karşı etkilidir. Kloramin ve trihalometanların oluşumuna neden olabilecek bazı maddelerle ve amonyakla reaksiyona girmez.

Hayvan yetiştiriciliğinde, Klordioksit tavuk ve sığır karkaslarının soğutulması için kullanılan sularda mikrobiyel popülasyonu azaltmak amacıyla kullanılır. Ayrıca tavuklarda Klordioksit uygulaması raf ömrünü uzatır ve tavuk karkaslarında Salmonella enfeksiyonunu önler. Elde edilen mikrobiyolojik bulgulara göre, Klordioksit sulandırılmış klor çözeltilerine kıyasla Listeria monocytogenes üzerinde daha yüksek oranda öldürücü etkiye sahiptir. Bu nedenle, Klordioksit su ürünlerinde, kırmızı et ve beyaz etlerde, meyve ve sebzelerde tazeliğin korunması ve raf ömrünün uzatılması için kullanılır. Sağlığa zarar vermeyecek şekilde sanitizer olarak kabul edildiğinden, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi tavuk karkaslarının soğutma sularında Klordioksit kullanımına izin vermiştir.

Hayvan Yetiştiriciliği Sektöründe Dezanfeksiyon Konusunda Yenilikçi Çözüm
Hayvancılık Sektöründe Klordioksit Kullanımının Sağladığı Avantajlar

Hayvancılık sektöründe klordioksit kullanımının birçok avantajı vardır.

  1. Mikroorganizma Kontrolü: Klordioksit, hayvanlarda ve hayvan barınaklarında bulunan mikroorganizmaların kontrolü için etkili bir yöntemdir. Bu nedenle, klordioksit hayvan sağlığı için son derece önemlidir.

  2. Kokunun Azaltılması: Hayvanların barındığı ortamlarda oluşan kötü kokular, hayvanların sağlığı ve konforu açısından önemli bir sorundur. Klordioksit, bu kötü kokuların azaltılmasına yardımcı olur ve hayvanların daha rahat bir ortamda yaşamasına olanak sağlar.

  3. Su Arıtma: Klordioksit, hayvanların içtiği suyun arıtılmasında kullanılır. Bu sayede, hayvanların içtiği suyun kalitesi artar ve su kaynakları daha temiz hale gelir.

  4. Dezenfeksiyon: Klordioksit, hayvan barınakları, hayvan araçları, hayvan yemleri ve diğer ekipmanların dezenfeksiyonu için kullanılır. Bu sayede, hastalık ve enfeksiyon riskleri en aza indirgenir ve hayvanların sağlığı korunur.

  5. Çevresel Dostu: Klordioksit, diğer dezenfektanlara kıyasla daha çevre dostu bir seçenektir. Bu nedenle, hayvancılık sektöründe çevre dostu bir yaklaşım benimseyen işletmeler tarafından sıkça tercih edilir.

Tüm bunlar, hayvancılık sektöründe klordioksit kullanımının sağladığı avantajlardan sadece birkaçıdır.

Klor dioksit, tıbbi ve laboratuvar ekipmanları, yüzeyler, odalar ve araç gereçleri sterilize etmek için kullanılır. Klor dioksit oksitleyici veya dezenfektan olarak kullanılabilir. Çok güçlü bir oksitleyicidir ve mantar, bakteri ve virüsler gibi patojen mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürür. Ayrıca biyofilm oluşumunu önler ve yok eder.

EPA’ya göre, klor dioksit “kamu su arıtma tesislerinde, içme suyunun güvenli hale getirilmesi için” kullanılmaktadır. Klor dioksit içme suyuna eklenince, Cryptosporidium parvum ve Giardia lamblia gibi insanları hasta edebilecek bakteri, virüs ve bazı parazitlerin yok edilmesine yardımcı olarak, içme suyunun güvenli hale getirilmesine katkıda bulunur.

Klor ve klor dioksit, ikisi de oksitleyici ajanlardır (elektron alıcıları). Ancak klor, iki elektron alabilme kapasitesine sahipken, klor dioksit beş elektronu emebilir. Bu, mol başına, ClO2’nin klor’dan 2.6 kat daha etkili olduğu anlamına gelir.

Klor dioksit çevre dostudur ve aslında diğer dezenfeksiyon yöntemlerinden oluşan bakteri ve yan ürünlerden çevreyi ve insan sağlığını koruyan bir kirlilik koruma teknolojisidir.